Download hier de handleiding of ga direct naar het Ouderportaal

Tarieven

De kinderopvang brengt voor haar opvangactiviteiten een vergoeding aan de ouder(s) in rekening van:

Kinderdagopvang (0-4 jaar)
flexibel opvang: €8,10 per uur
vaste dag(en) voor 40 weken ( schoolweken): € 7,95 per uur
vaste dag(en) voor 52 weken: € 7,75 per uur

Buitenschoolse opvang ( 4 tot 13 jaar)
Flexibel tarief: 7,02 per uur
Vaste dag(en) voor 40 weken: € 6.95 per uur

Voorschool: € 8,17 per uur 
Kinderopvang Dapper
Verlengde Vaart N.Z. 69
7887 EG Erica
0591-303234
info@kdvdapper.nl