Download hier de handleiding of ga direct naar het Ouderportaal

Tarieven

De kinderopvang brengt voor haar opvangactiviteiten een vergoeding aan de ouder(s) in rekening van:

Kinderdagopvang (0-4 jaar)
flexibel opvang: €8,39 per uur
vaste dag(en) voor 40 weken ( schoolweken): € 8,23 per uur
vaste dag(en) voor 52 weken: € 8,02 per uur

Buitenschoolse opvang ( 4 tot 13 jaar)
Flexibel tarief: 7,27 per uur
Vaste dag(en) voor 40 weken: € 7,20 per uur

Voorschool de Brummelbos en Voorschool de Anbrenge : € 8,46 per uur  
VVE plaatsing en tegemoetkoming van de gemeente is eventueel mogelijk.
Kinderopvang Dapper
Verlengde Vaart N.Z. 69
7887 EG Erica
0591-303234
info@kdvdapper.nl