locatie icoon
Verlengde Vaart (kantoor)
(0591) 30 32 34
De Brummelbos
06 34 27 45 69
De Anbrenge
06 34 27 48 98

Praktische informatie

Product aanbod

Kdv vast 52 weken – Uw kind staat voor het gehele jaar ingepland op een vaste dag(en) en tijd.

Kdv vast 48 weken - Uw kind staat voor het gehele jaar ingepland. U kunt zelf de weken die u niet gebruikt annuleren tot 10 dagen vooraf.

Kdv vast 40 schoolweken- Uw kind staat vast ingepland op een vaste dag(en) gedurende de schoolweken. U heeft altijd de mogelijkheid om op flexibele basis opvang aan te vragen. Ook tijdens de schoolvakanties.

Kdv flexibele opvang - Uw kind komt op flexibele dagen en tijden bij ons in het kinderdagverblijf. Via ons reserveringssysteem plaatst u zelf de reserveringsaanvragen. U krijgt bericht terug of de opvang is goedgekeurd of afgewezen. Dagelijks hebben wij slechts aantal flexibele plaatsen beschikbaar! 

Tarieven

Groep/product Tarief 2024
Kdv vast 52 weken €9,77
Kdv vast 48 weken € 10,08
Kdv vast 40 weken € 10,37
Kdv flexibel € 10,73
BSO vast 40 weken € 8,56
BSO flexibel € 9,95
Peutergroep/Voorschool  €10,37

 

VVE/Subsidie voor peuters

Let op, onderstaande informatie geldt alleen voor peuters vanaf 2,5 jaar die gebruik maken van één van onze VVE groepen.

 • Het is bij ons mogelijk om kinderen met een VVE indicatie te plaatsen in één van onze VVE groepen op de Anbrenge of Brummelbos.
 • Voor kinderen met een VVE indicatie geldt een afname van 16 uur per week.
 • De VVE indicaties worden afgegeven door de wijkverpleegkundige.
 • Kinderen met een VVE indicatie krijgen in 2024 een volledige kosten vergoeding vanuit de gemeente.

Inkomensafhankelijke bijdrage

Voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag is er mogelijkheid het kind te plaatsen en gebruik te maken van subsidie.

Er wordt  dan alleen een inkomensafhankelijke ouderbijdrage bij de ouders in rekening gebracht voor 10 of 16 uur per week. Ouders overleggen een recente jaaropgave of loonstrook. De kinderopvangorganisatie bepaalt de maandelijkse ouderbijdrage aan de hand van de inkomensgegevens van de ouders en de ouderbijdragentabel van de VNG.

 

Sluitingsdagen

De kinderopvang is het gehele jaar geopend met uitzondering van de volgende feestdagen:

 • Nieuwjaarsdag
 • 2e paasdag
 • Hemelvaartsdag
 • Koningsdag
 • Bevrijdingsdag ( eens in de vijf jaar, 2020, 2025)
 • 2e Pinksterdag
 • 1e en 2e kerstdag
 • Oudejaarsdag 

Op 24 december is de kinderopvang vanaf 16.00 uur gesloten

Klachtenreglement

Bent u als ouder niet tevreden over de aanpak of accommodatie van Kinderopvang Dapper? Geef u klacht of ongenoegen aan zodat wij kunnen zorgen voor verbetering. Het kan ook zijn dat het een misverstand betreft. Waar mensen werken kunnen fouten worden gemaakt en de kinderopvang is daar geen uitzondering in. Dit kan leiden tot ontevredenheid en uiteindelijk soms tot een klacht. Ouders hebben het recht een klacht in te dienen als ze ergens niet tevreden over zijn. Dat is bij de wet geregeld. Houdt uw klacht niet voor uw zelf maar maak ze kenbaar om zo knelpunten, fouten en problemen te voorkomen. We nemen elke klacht of ongenoegen serieus. Dit kan bijdragen aan verbetering van de kwaliteit van onze kinderopvang.

Geschillencommissie

Wij zijn als kinderopvang aangesloten bij de geschillencommissie. Bij deze stichting kunt u uw klacht of ongenoegen kenbaar maken.
Zowel op het kinderdagverblijf als BSO kunt u, bij de deur naar de garderobe)  informatie vinden over onze interne klachtenregeling. Hierbij hangt een informatiefolder van de geschillencommissie waarop u het telefoonnummer en het emailadres kunt vinden. We hopen natuurlijk dat wanneer u ongenoegen ervaart deze bespreekbaar maakt zodat we hier samen uit kunnen komen.

Via onderstaande link kunt u ons Intern klachtenbeleid inzien.

Bekijk / download hier Intern klachtenreglement Kinderopvang Dapper als PDF bestand.

spin voor naar boven