Download hier de handleiding of ga direct naar het Ouderportaal

Inschrijven

U kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen voor het aanmelden van uw kind(eren):

- e-mail: info@kdvdapper.nl; 
- tel: 0591- 30 32 34;
- bezoek ons vrijblijvend.

Inschrijven

U kunt uw kind hier inschrijven via het inschrijfformulier.

Procedure

Bij de aanmelding ontvangen de ouders/verzorgers een mail of telefoontje van het Kinderdagverblijf  en/of de Buitenschoolse opvang. Op onze website is onder andere een aanmeldingsformulier,onze Algemene Voorwaarden, Algemene Huisregels en informatie van de oudercommissie te vinden.

Contract:

Kinderopvang Dapper maakt gebruik van zowel vaste- als flexibele contracten.

Vast contract

Wanneer u kiest voor een vaste dag(en) heeft u de mogelijkheid om deze vaste te zetten voor 40 weken       
( tijdens de schoolweken) of voor 52 weken.
Wanneer u voor een vaste dag kiest is er op deze dag altijd plaats voor uw kind. Er is mogelijkheid de dag te ruilen ( twee weken voor of na de de gereserveerde dag) wanneer u onverhoopt opvang nodig heeft op een andere dag.
Daarnaast is er mogelijkheid om extra opvang/ flexibele af te nemen.


Flexibel-contract

De kinderopvang biedt de ouders de mogelijkheid zelf hun reserveringen te plaatsen en wijzigen via het daarvoor bestemde software programma. Ouders/verzorgers krijgen hiervoor tijdig persoonlijke inloggegevens waarmee zij zelf de verantwoordelijkheid dienen te nemen de reserveringen te plaatsen en te wijzigen. Ouders/verzorgers hebben tot 1 dag voor de gereserveerde datum de mogelijkheid deze kosteloos te annuleren of te wijzigen via het software programma. Later geplaatste wijzigingen zullen, in geval van minder afname van uren, niet zodanig worden gefactureerd.

Opzegtermijn

Er geldt een opzegtermijn van 1 hele kalendermaand. De datum van ontvangst van de opzegging is bepalend voor het ingaan van deze termijn.

Ontmoetingsgesprek

De leidinggevende (of haar vervanger) heeft voor de startdatum van de opvang een gesprek met de ouders/verzorgers. Tijdens dit gesprek wordt er uitleg gegeven over de dagelijkse gang van zaken.
Verder wordt er gebruik gemaakt van een intakeformulier, waarin o.a. indien van toepassing afspraken over eten, slapen, adresgegevens en bijzonderheden van het kind worden genoteerd. Dit formulier komt in een map op de groep waar het kind wordt opgevangen, zodat het altijd inzichtelijk is voor de pedagogisch medewerkers. In het intakegesprek met de ouders/verzorgers worden één of meerdere wenmomenten afgesproken, zodat het kind kan wennen aan zijn of haar nieuwe omgeving.

Wachtlijst

Indien Kinderdagverblijf  en/of Buitenschoolse opvang niet aan uw verzoek voor kinderopvang kan voldoen, kan uw kind op een wachtlijst geplaatst worden. Informatie over de wachtlijst kunt u verkrijgen bij de directie (Miriam Möhlmann-Oostingh).

Kinderopvang Dapper
Verlengde Vaart N.Z. 69
7887 EG Erica
0591-303234
info@kdvdapper.nl