locatie icoon
Verlengde Vaart (kantoor)
(0591) 30 32 34
De Brummelbos
06 34 27 45 69
De Anbrenge
06 34 27 48 98

Wij streven er constant naar een klimaat te scheppen waarbij het kind zich veilig en vertrouwd voelt en met plezier kan spelen en ontwikkelen. Aandacht en respect voor het kind als individu zijn in deze vanzelfsprekend. We geloven in de mogelijkheid een plek te creëren waar ieder kind zich prettig en veilig voelt. Een plek waar iedereen zichzelf mag zijn en waar in zijn behoeften tegemoet gekomen wordt. Dit geldt zowel voor het kind als voor de ouders en medewerkers. 

 • De kinderopvang is een verlengstuk van de opvoeding waarin vertrouwen, veiligheid en ontwikkeling de leidraad is. 
 • Kinderopvang Dapper richt zich op het beleven en ervaren van zichzelf en de wereld om hen heen op eigen manier en tempo. Ieder kind is immers uniek.
 • Kinderopvang Dapper biedt pedagogisch verantwoorde kinderopvang die leuk en aantrekkelijk is voor kinderen van 0-12 jaar en elementen aanreikt voor een goede startpositie in de maatschappij

Dat bereiken wij door:

 • het aanreiken van sociale vaardigheden;
 • respectvolle omgang met elkaar;
 • het geven van ruimte en het stellen van duidelijke grenzen;
 • het aanreiken van creatieve, uitdagende en stimulerende activiteiten en omgeving;
 • het creëren van een “thuisgevoel”

Onze visie op kinderen:

 • kinderen hebben veel mogelijkheden in zich;
 • ieder kind heeft zijn eigen aard, eigen karakter, al van geboorte af, maar wordt ook verder ontwikkeld en gevormd door ervaringen die het opdoet;
 • een kind mag zijn wie het is: het feit dat mensen verschillen beschouwen wij als een basisgegeven (we waarderen de verschillen tussen kinderen);
 • kinderen moeten nog veel ontdekken en meekrijgen voor ze zelfstandig in de maatschappij kunnen functioneren;
 • kinderen zijn belangrijk: zij zijn degenen die de maatschappij in de toekomst vormgeven. 

Overdracht

Dagelijks is er tussen de pedagogisch medewerkers en de ouders/verzorgers tijd voor een mondelinge overdracht. Hierin wordt besproken hoe het die dag gegaan is het het betreffende kind, wat hij/zij bijvoorbeeld heeft gegeten, met wie ze hebben gespeelt en of er bijzonderheden zijn geweest. Daarnaast maken we gebruik van overdrachtsschriftjes voor de kinderen van 0-2 jaar. Deze schriftjes worden dagelijks bijgehouden door de pedagogisch medewerkers en kunnen ook worden gebruikt als overdracht tussen de ouders/verzorger en het kinderdagverblijf. Bijzonderheden kunnen hierin worden genoteerd. De overdracht van de peuters wordt niet meer gedaan via een schriftje maar digitaal via het ouderportaal, Kids-Admin. Hier worden dagelijks leuke foto's gedeeld met de ouders/verzorgers.

Meer informatie over onze visie leest u in ons pedagogisch beleidsplan.

spin voor naar boven