locatie icoon
Verlengde Vaart (kantoor)
(0591) 30 32 34
De Brummelbos
06 34 27 45 69
De Anbrenge
06 34 27 48 98

Medewerkers

Kinderopvang Dapper staat garant voor gediplomeerd personeel, daarnaast zijn allen in het bezit van een verklaring omtrent gedrag. Wij hanteren als norm de scholingseisen die worden gesteld in de CAO Kinderopvang. Tevens besteden wij aandacht aan de bijscholing van onze pedagogisch medewerkers door regelmatig bijscholingen aan te bieden die haar vakgebied betreffen. Binnen onze Kinderopvang werken momenteel 24 pedagogisch medewerkers.

De oudercommissie

Onze oudercommisie bestaat momenteel uit 7 enthousiaste ouders. Zij behartigen de belangen van alle ouders van de kinderen op de opvang. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is om de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de directie van de opvang. Hiervoor zijn adviesrechten vastgelegd in de Wet kinderopvang. Daarnaast is het belangrijk dat de oudercommissie op effectieve wijze met de verschillende partijen communiceert. Daarom organiseren wij minimaal ieder kwartaal een overleg tussen de directie en de oudercommisie. 

Medewerkers op locatie Verlengde Vaart

Anne- Floor de Best

Anne- Floor de Best

Anouk Woelders

Anouk Woelders

Feerle Slomp

Feerle Slomp

Jolima Monster

Jolima Monster

Karin Schulte

Karin Schulte

Loïs Oldekamp

Loïs Oldekamp

Lotte Gerding

Lotte Gerding

Marjolein Boelema

Marjolein Boelema

Marjolein Gommers - medewerker Planning

Marjolein Gommers - medewerker Planning

Miriam Möhlmann - Eigenaar

Miriam Möhlmann - Eigenaar

Moniek Grooten

Moniek Grooten

Sharon Mink

Sharon Mink

Yvonne Schipper- Beleidsmedewerker

Yvonne Schipper- Beleidsmedewerker

Zoé Zwakenberg

Zoé Zwakenberg

Medewerkers op locatie Brummelbos

Anne- Floor de Best

Anne- Floor de Best

Denise Oost

Denise Oost

Dorien Dijkgraaf

Dorien Dijkgraaf

Feerle Slomp

Feerle Slomp

Inge Valentin

Inge Valentin

Jolima Monster

Jolima Monster

Karin Brinks

Karin Brinks

Kim Strijker

Kim Strijker

Loïs Oldekamp

Loïs Oldekamp

Marjolein Gommers - medewerker Planning

Marjolein Gommers - medewerker Planning

Mirella Doornbos

Mirella Doornbos

Miriam Möhlmann - Eigenaar

Miriam Möhlmann - Eigenaar

Sarah Lubbers

Sarah Lubbers

Syreeta van Dekken

Syreeta van Dekken

Yvonne Schipper- Beleidsmedewerker

Yvonne Schipper- Beleidsmedewerker

Medewerkers op locatie Anbrenge

Aycan Yeter

Aycan Yeter

Denise Oost

Denise Oost

Jolima Monster

Jolima Monster

Kim Strijker

Kim Strijker

Marjolein Gommers - medewerker Planning

Marjolein Gommers - medewerker Planning

Miriam Möhlmann - Eigenaar

Miriam Möhlmann - Eigenaar

Suus Braam

Suus Braam

Yvonne Schipper- Beleidsmedewerker

Yvonne Schipper- Beleidsmedewerker

spin voor naar boven