locatie icoon
Verlengde Vaart (kantoor)
(0591) 30 32 34
De Brummelbos
06 34 27 45 69
De Anbrenge
06 34 27 48 98

Methode Uk en Puk

Spelenderwijs bereiden de kinderen zich voor op de basisschool en leren handelingen en regels die ze in deze leeftijdsfase nodig hebben.
Op het kinderdagverblijf aan de Verlengde Vaart maken we gebruik van de thema’s en activiteiten behorende bij de VVE methode Uk en Puk. Onze pedagogisch medewerkers zijn getraind om met deze methode te werken. De Uk en Puk methode is speciaal ontwikkeld voor peuters tot 4 jaar. Daarnaast voegen wij zelf extra thema’s toe.

Voorbereiding op basisschool

In de thema uitwerking wordt rekening gehouden met alle ontwikkelingsgebieden. De methode Uk en Puk werkt toe naar de start op het basisonderwijs. De stap van kinderdagverblijf naar basisschool is hierdoor zeer klein. 

Impressie

kar
spin voor naar boven