Download hier de handleiding of ga direct naar het Ouderportaal

Overdracht

Dagelijks is er tussen de pedagogisch medewerkers en de ouders/verzorgers tijd voor een mondelinge overdracht. Hierin wordt besproken hoe het die dag gegaan is het het betreffende kind, wat hij/zij bijvoorbeeld heeft gegeten, met wie ze hebben gespeelt en of er bijzonderheden waren.
Daarnaast maken we gebruik van overdrachtsschriftjes. Deze schriftjes worden dagelijk bijgehouden door de pedagogisch medewerkers en kunnen ook worden gebruikt als overdracht tussen de ouders/verzorger en het kinderdagverblijf. Bijzonderheden kunnen hierin worden genoteerd.
Via het ouderportaal Kids- Admin worden dagelijk leuke foto's gedeeld met de ouders/verzorgers
Kinderopvang Dapper
Verlengde Vaart N.Z. 69
7887 EG Erica
0591-303234
info@kdvdapper.nl