Download hier de handleiding of ga direct naar het Ouderportaal

Oudercommissie

De oudercommissie

Onze oudercommisie bestaat momenteel uit 7 enthousiaste ouders.
Zij behartigen de belangen van alle ouders van de kinderen op de opvang. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is om de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de directie van de opvang. Hiervoor zijn adviesrechten vastgelegd in de Wet kinderopvang. Daarnaast is het belangrijk dat de oudercommissie op effectieve wijze met de verschillende partijen communiceert. Daarom organiseren wij minimaal ieder kwartaal een overleg tussen de directie en de oudercommisie. 
Kinderopvang Dapper
Verlengde Vaart N.Z. 69
7887 EG Erica
0591-303234
info@kdvdapper.nl