Download hier de handleiding of ga direct naar het Ouderportaal

Onze Visie

De kinderopvang is een verlengstuk van de opvoeding waarin vertrouwen, veiligheid en ontwikkeling de leidraad is. 
Kinderopvang Dapper richt zich op het beleven en ervaren van zichzelf en de wereld om hen heen op eigen manier en tempo. Ieder kind is immers uniek

We laten ons leiden door het steeds wederkerend ritme van de dag, week, maand, jaar en de seizoenen. Ook staat gezonde voeding bij ons hoog in het vaandel. 

Kinderopvang Dapper biedt pedagogisch verantwoorde kinderopvang die leuk en aantrekkelijk is voor kinderen van 0-12 jaar en elementen aanreikt voor een goede startpositie in de maatschappij
Dat bereiken wij door:
- het aanreiken van sociale vaardigheden;
- respectvolle omgang met elkaar;
- het geven van ruimte en het stellen van duidelijke grenzen;
- het aanreiken van creatieve, uitdagende en stimulerende activiteiten en omgeving;
- het creëren van een “thuisgevoel”.
 
Onze visie op kinderen:
- kinderen hebben veel mogelijkheden in zich;
- ieder kind heeft zijn eigen aard, eigen karakter, al van geboorte af, maar wordt ook verder ontwikkeld en gevormd door ervaringen die het opdoet;
- een kind mag zijn wie het is: het feit dat mensen verschillen beschouwen wij als een basisgegeven (we waarderen de verschillen tussen kinderen);
- kinderen moeten nog veel ontdekken en meekrijgen voor ze zelfstandig in de maatschappij kunnen functioneren;
- kinderen zijn belangrijk: zij zijn degenen die de maatschappij in de toekomst vormgeven. 

Meer informatie over onze visie leest u in ons pedagogisch beleidsplan.

Kinderopvang Dapper
Verlengde Vaart N.Z. 69
7887 EG Erica
0591-303234
info@kdvdapper.nl