Beleidsdocumenten

Op deze pagina vindt u meer informatie omtrent het beleid op Kinderopvang Dapper
Voor meer informatie klikt u op het betreffende beleidsdocument.

Pedagisch beleidsplan en werkplannen

- pedagogisch beleidsplan
- werkplan kinderdagverblijf de Brummelbos
- werkplan kinderdagverblijf locatie Verlengde Vaart
- werkplan de BSO Brummelbos
- werkplan BSO de Anbrenge
- werkplan Voorschool

GGD inspectierapporten:

Kinderdagverblijf locatie Verlengde Vaart
BSO de Anbrenge
BSO de Verlengde Vaart
Voorschool de Anbrenge
Kinderdagverblijf de Brummelbos


Privacy statement AVG:

privacy statement

Intern klachten reglement

Internklachtenreglement

Kinderopvang Dapper
Verlengde Vaart N.Z. 69
7887 EG Erica
0591-303234
info@kdvdapper.nl