Download hier de handleiding of ga direct naar het Ouderportaal

Beleidsdocumenten

Op deze pagina vindt u meer informatie omtrent het beleid op Kinderopvang Dapper
Voor meer informatie klikt u op het betreffende beleidsdocument.

Pedagogisch beleidsplan en werkplannen
pedagogisch beleid 2022
werkplan kdv de Brummelbos 2022
werkplan kinderdagverblijf de Verlengde Vaart 2022
werkplan BSO de Brummelbos 2022
werkplan BSO de Anbrenge 2022
werkplan voorschool de Anbrenge  
werkplan voorschool de Brummelbos 2022

GGD inspectierapporten:

Kinderdagverblijf locatie Verlengde Vaart
BSO de Anbrenge
BSO de Verlengde Vaart
Voorschool de Anbrenge
Kinderdagverblijf de Brummelbos

BSO de Brummelbos


Privacy statement AVG:

Privacy statement

Intern klachten reglement

Intern klachten reglement

Kinderopvang Dapper
Verlengde Vaart N.Z. 69
7887 EG Erica
0591-303234
info@kdvdapper.nl