Download hier de handleiding of ga direct naar het Ouderportaal

Beleidsdocumenten

Op deze pagina vindt u meer informatie omtrent het beleid op Kinderopvang Dapper
Voor meer informatie klikt u op het betreffende beleidsdocument.

Pedagisch beleidsplan en werkplannen
Pedagogisch Beleid 2021
werkplan Kinderdagverblijf de Brummelbos 2021
werkplan Kinderdagverblijf Verlengde Vaart 2021
werkplan BSO de Brummelbos
werkplan BSO de Anbrenge
werkplan Voorschool de Anbrenge
werkplan Voorschool de Brummelbos

GGD inspectierapporten:

Kinderdagverblijf locatie Verlengde Vaart
BSO de Anbrenge
BSO de Verlengde Vaart
Voorschool de Anbrenge
Kinderdagverblijf de Brummelbos

BSO de Brummelbos


Privacy statement AVG:

Privacy statement

Intern klachten reglement

Internklachtenreglement

Kinderopvang Dapper
Verlengde Vaart N.Z. 69
7887 EG Erica
0591-303234
info@kdvdapper.nl