Download hier de handleiding of ga direct naar het Ouderportaal

Kinderopvang

“Kinderopvang Dapper” biedt opvang aan kinderen van ca. 6 weken tot en met 12 jaar, of het moment dat zij de basisschool verlaten. De opvang van kinderen van 0 tot 4 jaar (kinderdagverblijf) vindt plaats op onze locatie aan de Verlengde Vaart NZ of op ons kinderdagverblijf in basisschool de Brummelbos. De kinderen worden aan de Verlengde Vaart opgevangen in horizontale groepen van maximaal 16 kinderen ( een baby/ dreumes groep en een peutergroep. Op locatie de Brummelbos hebben wij één verticale groep( kinderen van 0-4 jaar in 1 groep).

Ook biedt kinderopvang “Dapper” dagelijks peuterochtenden aan van 8.45u tot 11.45u op locatie de Verlengde Vaart.

Methode: Uk & Puk

Op het kinderdagverblijf aan de Verlengde Vaart en op de voorschool de Anbrenge maken we gebruik van de thema’s en activiteiten van de VVE methode Uk en Puk. Onze pedagogisch medewerkers zijn getraind om met deze methode te werken. De Uk en Puk methode is speciaal ontwikkeld voor peuters tot 4 jaar.

De methode Uk en Puk werkt toe naar de start op het basisonderwijs. De stap van kinderdagverblijf naar basisschool is hierdoor zeer klein.

Op basisschool de Brummelbos kiezen we ervoor om aan te sluiten op de thema's van school. 

Ieder kind is uniek

Ieder kind is uniek, daarom is het zo belangrijk dat ook ieder kind zich in zijn of haar eigen tempo en daarbij behorend karakter kan en mag ontwikkelen. De pedagogisch medewerkers van “Dapper” leveren een heel belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling en het welbevinden van het kind dat aan onze zorg is toevertrouwd.
Wij streven er constant naar een klimaat te scheppen waarbij het kind zich veilig en vertrouwd voelt en met plezier kan spelen en ontwikkelen. Aandacht en respect voor het kind als individu zijn in deze vanzelfsprekend. We geloven in de mogelijkheid een plek te creëren waar ieder kind zich prettig en veilig voelt. Een plek waar iedereen zichzelf mag zijn en waar in zijn behoeften tegemoet gekomen wordt. Dit geldt zowel voor het kind als voor de ouders en medewerkers. 

 

Gezonde voeding

Gezonde voeding staat bij ons hoog in het vaandel. We proberen het gebruik van suikers dan ook te minimaliseren. We hanteren de richtlijnen van het voedingscentrum.

 

 

Kinderopvang Dapper
Verlengde Vaart N.Z. 69
7887 EG Erica
0591-303234
info@kdvdapper.nl