Download hier de handleiding of ga direct naar het Ouderportaal

Groepsindeling

Binnen Kinderopvang Dapper hebben we drie vormen van opvang.

Kinderdagverblijf voor kinderen van 0-4 jaar
locatie: Verlengde Vaart NZ 69 en locatie de Brummelbos
Spelenderwijs leert het kind met andere kinderen omgaan, niet omdat het moet, maar omdat het een vanzelfsprekendheid is.Binnen de groep worden dagelijks verschillende activiteiten aangeboden waarbij het kind gestimuleerd wordt om mee te doen. 
De groep is zo ingericht dat de kinderen worden uitgedaagd en geprikkeld om te gaan spelen.
Voor de jongste kinderen is er een afgeschermd gedeelte waar ze fijn kunnen rond kruipen, spelen en ontdekken.

Peutergroep voor kinderen van 2 - 4 jaar
locatie: Verlengde Vaart NZ 69 en locatie de Brummelbos.
Kinderen die tussen de 2 jaar oud zijn gaan opzoek naar kinderen die in dezelfde ontwikkelingsfase zijn en vinden uitdaging in het spel.Je ziet dat kinderen soms in groepjes van drie of vier hun eigen spel gaan spelen. Ze worden in deze groep niet gestoord door jongere kinderen in hun spel en beleven veel plezier in het samen leren en ontdekken.
Spelenderwijs bereiden de kinderen zich voor op de basisschool en leren handelingen en regels die ze in deze leeftijdsfase nodig hebben.
We bieden het VVE-programma Uk en Puk aan. Er wordt gewerkt met verschillende thema's waarin alle ontwikkelingsgebieden aan de orde komen. 
Kinderen gaan naar de peutergroep wanneer ze tussen de 2 en 2,5 jaar zijn.


Voor en buitenschoolse opvang

De tijd die kinderen buiten schooltijd door brengen is vrije tijd.Vrije tijd is belangrijk voor kinderen. Het éne kind wil rustig bijkomen van een drukke dag terwijl een ander kind zich wil uitleven.
Bij de voor- en buitenschoolse opvang houden we daar rekening mee. 

We hebben twee locaties voor- en buitenschoolse opvang.
- BSO de Anbrenge ( maandag, dinsdag en donderdag tijdens schoolweken geopend)
- BSO de Brummelbos ( dagelijks geopend)

Voorschool de Anbrenge
Voorschool de Anbrenge is de voorschoolse peutergroep voor kinderen vanaf 2,5 tot 4 jaar. Op deze peutergroep worden peuters optimaal in hun ontwikkeling gestimuleerd en maken ze kennis met uitdagende (ontwikkelings)materialen en activiteiten. De voorschool voor peuters is een goede voorbereiding op de naderende stap naar de basisschool. Onze deskundige medewerkers stimuleren kinderen spelenderwijs om nieuwe dingen te ontdekken en nieuwe vaardigheden te leren. Dat doen we aan de hand van een methodisch peuterprogramma

Voorschool de Anbrenge is geopend op:
Maandag 8.30u - 11.45u
DInsdag   8.30u- 12.00u
Donderdag 8.30u - 11.45u


Voorschool de Brummelbos

Voorschool de Brummelbos is de voorschoolse peutergroep voor kinderen vanaf 2,5 tot 4 jaar. Op deze voorschool groepen worden peuters optimaal in hun ontwikkeling gestimuleerd en maken ze kennis met uitdagende (ontwikkelings)materialen en activiteiten. De voorschool voor peuters is een goede voorbereiding op de naderende stap naar de basisschool. Onze deskundige medewerkers stimuleren kinderen spelenderwijs om nieuwe dingen te ontdekken en nieuwe vaardigheden te leren. Dat doen we aan de hand van een methodisch peuterprogramma. Op Voorschool de Brummelbos zijn momenteel 1 voorschoolgroep.

Voorschool de Brummelbos is geopend op:
Groep A -  ( maximaal 16 kindplaatsen)
Maandag   8.15u - 11.45u
DInsdag    12.30u - 14.30u
Vrijdag       8.15u - 12.15 u 
Kinderopvang Dapper
Verlengde Vaart N.Z. 69
7887 EG Erica
0591-303234
info@kdvdapper.nl